Meld je nu aan voor de workshop Dynamische RI&E

De RI&E vormt de basis voor een goed Arbomanagementsysteem. Het is niet voor niets dat normen, zoals VCA en ISO 45001, eisen stellen aan hoe de RI&E opgesteld dient te worden. Daarnaast zijn wij van mening dat een RI&E een dynamisch instrument moet zijn waarmee continu de arbeidsomstandigheden binnen organisaties kunnen worden verbeterd.

ValQ heeft een mooie systematiek ontwikkeld die we gratis verstrekken!

Al een aantal jaar doen we mee met de Week van de RI&E (georganiseerd door Steunpunt RIE – www.rie.nl). Tijdens de laatste Week van de RI&E in juni, hebben we een gratis Workshop Dynamische RI&E georganiseerd. Aangezien het bij ValQ eigenlijk altijd de Week van de RI&E is, herhalen we deze actie!

Tijdens de workshop maken we je onder andere wegwijs in de wettelijke verplichtingen rondom de RI&E én lichten we uiteraard ons dynamische RI&E instrument toe. Dit doen we aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden. Natuurlijk is er ook veel ruimte voor inhoudelijke vragen.

Aan het eind van de workshop gaat iedereen naar huis met het Dynamische RI&E instrument (incl. gebruikershandleiding)!

De workshop zal gegeven worden op vrijdag 7 december, op een nog nader te bepalen locatie (centraal in het land)!


deelnemen aan de workshop Dynamische RI&E op 7 decemberhet gratis instrument Dynamische RI&E ontvangen