Risicomanagement

De intentie is goed, de uitvoering ontspoort.

Wij zien veel bedrijven worstelen om medewerkers te betrekken bij veiligheid. Er worden allerlei verplichtingen opgelegd, vooral met het invullen van (digitale) formulieren, houden van controles en toolboxmeetings, etc. Dit kost tijd, de meerwaarde wordt niet ingezien en medewerkers zien het niet als onderdeel van hun dagelijkse werk. Dragen alle inspanningen bij aan het verbeteren van de veiligheid? En levert dit in de praktijk het gewenste veilige gedrag van medewerkers op?

Het gaat vaak mis door teveel focus op wetgeving en certificeerbare normen. Dit begint al bij de basis: de risicoinventarisatie- en evaluatie (De RI&E). Door ook dit verplichte onderdeel vanuit de wet op te zetten creëer je vooral een document. Een document waarmee je voldoet aan de wet, maar dat geen enkele bijdrage levert aan veiligheid, omdat het lijvig, saai en theoretisch is. 

En denk bijvoorbeeld ook aan de inspecties op de werkvloer. In de bouw is de aandacht gericht op het verplicht aantal uit te voeren inspecties: “we moeten er 12 per jaar, per project doen….”.
QHSE-afdelingen zijn tot vervelens toe bezig om de leidinggevenden ‘achter de broek aan te zitten’ om de inspectieresultaten tijdig in te leveren. De vragen die veel te weinig gesteld worden zijn:

  • welke veiligheidsaspecten willen we zelf checken in de praktijk?
  • welk belang hebben de uitvoerende medewerkers hierbij?
  • hoe betrekken we onze mensen hierbij?
  • is de aangeleverde informatie actueel en betrouwbaar?
  • hoe gaan we om met de uitkomsten?

Ga uit van je bedrijfsprocessen
en je huidige veiligheidsambitie en veiligheidscultuur

Door je bedrijfsprocessen centraal te stellen zorg je voor herkenbaarheid en grip. Doe dit allereerst met je RI&E, want dat is het fundament onder risicomanagement. Zet dit document om aan de hand van je bedrijfsprocessen. Dit maakt veel beter duidelijk waar in de organisatie de meeste risico’s liggen en hoe je deze risico’s beheerst. Zo kan je veel makkelijker medewerkers betrekken bij de opzet en de invoering en maak je duidelijk welk gedrag noodzakelijk is. Deze onderdelen wil en moet je toetsen in de praktijk, waarmee de aandachtspunten van je inspecties een logisch gevolg zijn.

Een digitaal hulpmiddel

Er zijn veel digitale instrumenten beschikbaar om je te helpen om veiligheid in kaart te brengen. Meestal zijn dit documentbeheersystemen die nog altijd veel tijd en inspanning vergt van de QHSE mensen. Daarom hebben wij zelf het heft in handen genomen! Op basis van onze visie hebben wij CTRL Safe ontwikkeld, een digitale tool waarmee je veiligheid organiseert. Dit doen we door vanuit processen risico’s te beheersen en hierbij de medewerker op de werkvloer continu en op laagdrempelige manier te betrekken. Onze klanten zijn erg enthousiast en zien dat ze met CTRL Safe meer grip hebben op veiligheid en gedrag.