Managementsystemen

Wij willen u helpen om lastige zaken zoals kwaliteit, arbo en milieu op een praktische manier te organiseren. Daarmee zetten wij concrete stappen om uw bedrijf en de processen beter te laten presteren, arbeidsomstandigheden te verbeteren (veiliger) en te voorkomen dat schade aan het milieu optreedt.

Wij geloven dat structurele aandacht voor de verbetering van kwaliteit, arbo en milieu noodzakelijk is voor de continuïteit van elke organisatie. Onze adviseurs zijn de motor achter deze verbetering. Dit hoeft niet per definitie ingewikkeld te zijn, door aan te sluiten op bestaande structuren binnen uw organisatie. KAM-systemen zijn noodzakelijk als hulpmiddel, het verschil wordt echter gemaakt door uw mensen met hun gedrag. Daarom staat bij ons de mens centraal!

Specialismen

Meer weten? Ik vertel je graag alles over onze managementsystemen, de specialismen en ValQ producten die daar onderdeel van zijn.

Producten

Gedrag en verandering

Elke verandering in de koers van uw organisatie vraagt om nieuw gedrag. Onze begeleiding richt zich op het concreet maken van het doel, het gewenste gedrag en het sturen daarop.
Lees meer »

Vaardigheden

Vaardige medewerkers presteren beter! Met onze trainingen richten wij ons op de niet-technische vaardigheden voor het goed vervullen van (leidinggevende) functies.
Lees meer »

Wilt u meer informatie over onze expertise managementsystemen? Neem dan contact op!


073 - 613 45 55 info@valq.nl