< terug naar Managementsystemen

Interne audit

Interne audits kunnen worden uitgevoerd met verschillende doelstellingen. Soms is het van belang om te controleren of een overeengekomen werkwijze in de praktijk wordt gevolgd. Soms wil je vooral op zoek naar verbeteringen in processen of in de samenwerking binnen teams. Binnen ValQ hanteren we twee verschillende methodieken om interne audits voor onze opdrachtgevers uit te voeren. Onderstaand model geeft weer bij welke doelstelling welke vorm het beste past.

Klassieke audit
De klassieke audit is vooral een interview tussen de auditor en een medewerker van uw organisatie. Hierbij stelt de auditor aan de hand van auditbewijzen vast in hoeverre het managementsysteem in de praktijk functioneert. Het resultaat van deze audit is een rapportage waarin de conformiteit en non-conformiteit is opgenomen, alsook de verbetermogelijkheden die door de auditor en de auditee worden gezien.

BrownPaperAudit
In samenwerking met BrownPaperAudit.nl voeren wij Brown Paper Audits uit. Dit zijn groepsaudits, waarbij onder begeleiding van een procesbegeleider (de auditor) wordt ingezoomd op de verbetermogelijkheden binnen processen en in de samenwerking van mensen binnen die processen. Deze auditmethodiek leent zich vooral voor processen waarin verschillende teams en afdelingen met elkaar moeten samenwerken en waar ook de nodige overdrachtsmomenten zitten. Tijdens deze auditvorm kan onder andere worden gekeken naar de onderlinge communicatie, de systemen die worden gevolgd, gedragingen en eigenaarschap van verschillende functionarissen, etc. 

Expertise
Onze adviseurs hebben ervaring met verschillende normen. Onder andere:
– ISO 9001
– ISO 45001 (voorheen OHSAS 18001)
– ISO 14001
– VCA*/**/Petrochemie
– Veiligheidsladder
– CO2 prestatieladder
– NEN-EN 1090 (lasnorm)
– Diverse BRL’s
– FSC
– Etc.

Neem contact met ons op en we stemmen met u af hoeveel tijd we nodig hebben voor het voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van een interne audit.

Wil jij weten hoe processen functioneren, of je volledig voldoet aan normen en richtlijnen, of wil je simpelweg op zoek naar verbetering? Neem contact met ons op. Wij voeren een audit uit die het inzicht oplevert om jouw processen te verbeteren.

Laatste nieuws