< terug naar Gedrag en verandering of Managementsystemen

Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder (inmiddels Safety Culture Ladder genaamd) sluit aan bij de ontwikkeling die bij verschillende certificeerbare normen ook terug te zien is. Bijvoorbeeld in ISO 9001, ISO 45001 en VCA. De focus op procedures verschuift in deze normen meer en meer naar een focus op bewustwording, houding en gedrag. De veiligheidsladder gaat een stap verder door ook ketensamenwerking toe te voegen. Hoger op de veiligheidsladder wordt van de organisatie verwacht dat zij met externe partijen actief werkt aan verbetering van de gezamenlijke veiligheidscultuur.

In de bouw onderschrijven grote en kleinere aannemers de Governance Code Veiligheid Bouw. Dit alles onder het motto ‘Je werkt hier veilig of je werkt hier niet’. Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de Code hebben ondertekend veiligheidsbewustzijn als verplichting mee in aanbestedingen. Dit alles in het kader van ‘Veiligheid in Aanbestedingen (ViA)’.

Onze aanpak?

Wij zien veel bedrijven de ‘fout’ maken om de veiligheidsladder puur als een certiferingstraject aan te vliegen. Wij starten anders en beginnen bij de basis! Vanuit een bedrijfsspecifieke ambitie werken we toe naar gedragsafpraken die leiden tot de gewenste veiligheidscultuur. Pas als er duidelijkheid is wat we willen bereiken en hoe we daar komen, pakken we de certificeringsaspecten op. In een routekaart hebben wij beschreven hoe deze trajecten succesvol verlopen en welke ondersteuning we daarbij kunnen bieden.

Ambitie

Hoe ziet de ultieme veiligheidscultuur eruit binnen jouw organisatie? Schets met de directie hoe dit beeld eruit ziet en zorg ervoor dat dit  concreet en haalbaar is. 

Nulmeting

Breng de huidige cultuur in kaart, waardoor het tastbaar wordt. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de self assessment van de veiligheidsladder. 

Koers

Nu weet je waar je staat en waar je naartoe wil. Bepaal de koers en maak die concreet in een plan van aanpak en doe dit aan de hand van het principe ‘weten, kunnen, doen’. 

WETEN alle medewerkers wat er van hen wordt verwacht?

KUNNEN medewerkers hieraan voldoen? Met andere woorden: beschikken ze over voldoende vaardigheden en middelen

DOEN medewerkers uiteindelijk wat van hen verwacht wordt en is hiervoor de juiste motivatie aanwezig?

Stuurgroep

Richt een stuurgroep in die de koers uitrolt binnen de organisatie en volgt of de juiste stappen worden gezet. In de stuurgroep is voldoende daadkracht en beslissingsbevoegd-heid aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan rollen als Directie, HR, Projectleiding, Uitvoering en QHSE.

Bouwen

Voer het plan van aanpak uit. Neem alle medewerkers mee in je ambitie. Draag uit welk gewenst gedrag nodig is om de juiste veiligheidscultuur te krijgen. Gebruik alle instrumenten die binnen de organisatie beschikbaar zijn. De stuurgroep monitort dit  traject. Hierbij wordt gestuurd op zichtbare verandering in gedrag.

Bekrachtigen

Als je wil certificeren volgens de veiligheidsladder, is dit het moment om een externe partij te vragen objectief vast te stellen hoe de veiligheidscultuur er nu bij staat. 


Wil je meer informatie over ons stappenplan, de ondersteuning die wij daarbij kunnen bieden én onze tarieven? Vraag dan de uitgebreide routekaart aan middels onderstaand contactformulier of vraag aan online kennismakingsgesprek aan. 


  aanvullende informatie over de Veiligheidsladder ontvangende routekaart veiligheidsladder ontvangeneen afspraak maken voor een oriënterend online kennismakingsgesprek

   

  Jan-Bert van de Water
  LinkedIn
  073-6134555
  jan-bert@valq.nl

  Wij hebben op verschillende manieren bedrijven geholpen om hun veiligheidscultuur en -gedrag te verbeteren. Neem contact met ons op en we verkennen samen de mogelijkheden!

  Laatste nieuws