< terug naar Gedrag en verandering of Managementsystemen

Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder (inmiddels Safety Culture Ladder genaamd) sluit aan bij de ontwikkeling die bij verschillende certificeerbare normen ook terug te zien is. Bijvoorbeeld in ISO 9001, ISO 45001 en VCA. De focus op procedures verschuift in deze normen meer en meer naar een focus op bewustwording, houding en gedrag. De veiligheidsladder gaat een stap verder door ook ketensamenwerking toe te voegen. Hoger op de veiligheidsladder wordt van de organisatie verwacht dat zij met externe partijen actief werkt aan verbetering van de gezamenlijke veiligheidscultuur.

In de bouw onderschrijven grote en kleinere aannemers de Governance Code Veiligheid Bouw. Dit alles onder het motto ‘Je werkt hier veilig of je werkt hier niet’. Vanaf 1 januari 2021 nemen opdrachtgevers die de Code hebben ondertekend veiligheidsbewustzijn als verplichting mee in aanbestedingen. Dit alles in het kader van ‘Veiligheid in Aanbestedingen (ViA)’.

Wat kan ValQ hierin betekenen?

Hieronder geven wij een opsomming van de ondersteuningsvormen die het Team van ValQ  te bieden heeft in het kader van de veiligheidsladder. Het betreft hier altijd maatwerk, dus we gaan graag met je in gesprek om te bepalen of de veiligheidsladder interessant is voor je organisatie en welke ondersteuning wij daarbij kunnen bieden.


Opstap-traject met self assessment

Verschillende personen uit de organisatie vullen een vragenlijst in die leidt tot een eerste ‘score’ op de Veiligheidsladder. Dit wordt beschouwd als de nulmeting op basis waarvan we samen bepalen wat er moet gebeuren om de veiligheidscultuur de waarborgen en/of te verbeteren.

Stuurgroep advies en begeleiding

De Veiligheidsladder gaat door alle geledingen van de organisatie. Daardoor is het van belang dat er sturing wordt gegeven vanuit het topmanagement. Hiervoor richten we een stuurgroep op. Met onze expertise kunnen wij – eventueel als actief stuurgroeplid – zorgen voor advies en begeleiding.

Definiëren basis gedragsafspraken

Door enkel te stellen dat het veiligheidsgedrag moet verbeteren ben je er niet. Om de hele organisatie mee te nemen in de gewenste situatie is het belangrijk om gedrag te specificeren. We doen dat door gedragsafspraken te definiëren op basis van ‘Positief Gewenst Gedrag’.

Gedragscampagne

Met ondersteunend beeldmateriaal, presentaties en workshops kunnen we uw medewerkers duidelijk maken welke rol zij spelen in uw veiligheidscultuur. We kunnen ze onder andere trainen op het bespreekbaar maken van de gedrag. Maar ook (creatieve) toolboxmeetings ontwikkelen!

Training gedragsaudits

In een praktische training zoomen we in op de interne audit. Hoe kan je gedrag meenemen in een audit om zo je medewerkers nog bewuster te maken van hun invloed op veilig werken én te toetsen of men zich houdt aan de gemaakte afspraken en het gewenste niveau op de ladder.

Veiligheidsinterviews

ValQ werkt samen met enkele auditors die voor Certificerende Instellingen werkzaam zijn op het gebied van de Veiligheidsladder. We organiseren interviews waarin uw medewerkers kennis maken met de manier waarop zij uiteindelijk door de CI worden ondervraagd en beoordeeld.


Vul onderstaand contactformulier in als je meer informatie wil over de Veiligheidsladder. Of als je tijdens een oriënterend Skype-gesprek met ons wil bespreken of de Veiligheidsladder interessant is voor jouw organisatie?


  aanvullende informatie over de Veiligheidsladder ontvangeneen afspraak maken voor een oriënterend Skype-gesprek

   

  Jan-Bert van de Water
  Jan-Bert van de Water
  LinkedIn
  073-6134555
  jan-bert@valq.nl

  Wij hebben op verschillende manieren bedrijven geholpen om hun veiligheidscultuur en -gedrag te verbeteren. Neem contact met ons op en we verkennen samen de mogelijkheden!

  Laatste nieuws