< terug naar Managementsystemen

KAM coördinatie door ValQ

Onze visie op managementsystemen is een hele eenvoudige:
Een managementsysteem is een hulpmiddel om de (verbeter)doelen van de organisatie te realiseren.

We laten het KAM-systeem dus zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande werkwijzen, documenten en overlegvormen. Daarna leggen wij de meetlat van normen en richtlijnen ernaast en zorgen we met uw medewerkers voor de benodigde conformiteit ten opzichte van wet- en regelgeving en de certificeerbare normen (ISO, OHSAS, VCA, BRL, etc.).

Onze aanpak
Als ValQ (een deel van) de KAM-coördinatie op zich neemt, wordt een van onze adviseurs het eerste aanspreekpunt. In de intensievere samenwerkingsvormen is deze adviseur uw KAM-coördinator. In dit geval stellen wij met u een functiebeschrijving op waarin is bepaald welke activiteiten, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en tijdsbesteding bij deze rol horen. Hiermee krijgt u tegelijkertijd toegang tot het volledige team van ValQ. Incidenteel “vliegen” wij een andere adviseur in zodra specifieke kennis (bijvoorbeeld veiligheidskundig) gewenst is.

Roy Bouwmeester
Roy Bouwmeester
LinkedIn
073-6134555
roy@valq.nl

Ik help verschillende bedrijven bij het onderhouden en verbeteren van Kwaliteit-, Arbo en Milieusystemen. Hierbij vervul ik de rol van KAM-coördinator bij de organisatie van mijn opdrachtgevers. Wij brengen de kennis en ervaring in die wij opdoen bij verschillende bedrijven in verschillende branches.

Laatste nieuws