< terug naar Managementsystemen

Context- en Stakeholdersanalyse

Een nieuw onderdeel in de ISO 9001 is het in kaart brengen van de context- en stakeholdersanalyse. De context beïnvloedt de organisatie en haar kwaliteitsysteem. De stakholders (belanghebbenden) hebben eise en verwachtingen van de organisatie.

ValQ kan u helpen om in een interactieve sessie met bijvoorbeeld uw managementteam de context- en stakholdersanalyse uit te voeren. Dit doen we in een halve dag en met een brown paper en de nodige post-its. Op basis van de uitkomsten worden de risico’s en kansen ingeschat en wordt een keuze gemaakt met welke issues de organisatie aan de slag gaat. Dit worden acties of zelfs verbeterdoelstellingen.