< terug naar Managementsystemen

ISO 14001 begeleiding

Aandacht voor de invloed van je organisatie op het milieu is inmiddels normaal. ValQ ziet steeds meer organisaties actief werken aan beleid op dit gebied. Soms gedwongen vanuit de markt maar ook steeds vaker vanuit een breder maatschappelijk besef. Maatschappelijk Ver antwoord Ondernemen (MVO) heet dat. MVO gaat uit van een actief beleid op het gebied van de drie bekende P’s: People, Profit en Planet.

Aan de P van ‘Planet’ kan op verschillende manieren invulling gegeven worden; één ervan is het opzetten van een ISO 14001 systeem. Dat zorgt namelijk voor een verbetercyclus waarmee de milieuprestaties aantoonbaar worden.

De ISO 14001 is internationaal de meest toegepaste, certificeerbare milieunorm. Elke organisatie kan binnen deze norm zelf bepalen aan welke milieuaspecten ze aandacht wil schenken en op welke wijze ze haar processen daarop afstemt. ValQ heeft veel ervaring met het invoeren van ISO 14001 (als managementsysteem en/of als onderdeel van MVO). We helpen je bij het vinden van de echte meerwaarde, door niet te denken vanuit de norm maar vanuit de lange termijn belangen van je organisatie.