< terug naar Managementsystemen

VCA begeleiding

De Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist voor Aannemers (VCA) geeft concreet richting aan de manier waarop veiligheid wordt georganiseerd. In de bouw en chemie is deze norm breed ingevoerd. Dit leidt ertoe dat bijna op elke bouwlocatie in Nederland en België wordt geëist dat de uitvoerende bedrijven voldoen aan de eisen van VCA. Dit allemaal om de veiligheid op bouwlocaties te waarborgen met alle partijen die uitvoerende werkzaamheden verrichten. De eisen van VCA zijn in concrete vragen vertaald die elk met ja of nee kunnen worden beantwoord. Bij elke vraag zijn vervolgens het doel van de vraag, de minimumeisen en de benodigde documentatie opgesomd.

Niveaus van certificering
VCA onderscheidt drie certificatieniveaus, namelijk:

VCA*
Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers.

VCA**
Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement).

VCA Petrochemie
Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement), alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de Petrochemie.