Aan de slag met de nieuwe VCA!

VCA logoDe 2017 versie van VCA is in april 2018 gepubliceerd! Zo is de toolboxmeeting terug van weggeweest in VCA* en zijn programma’s voor het bevorderen van veiligheidsgedrag verplicht in VCA**. Er zijn geen wijzingen in de eisen voor de diploma’s Basisveiligheid VCA en Veiligheid voor Leidinggevenden VOL VCA. We informeren je graag over de belangrijkste wijzigingen zodat je aan de slag kan met het up-to-date maken van je veiligheidssysteem.

 

De hoofdlijnen

Elk VCA gecertificeerd bedrijf gaat tussen nu en 2 oktober 2021 met deze nieuwe VCA te maken krijgen. Dan loopt namelijk de overgangstermijn ervan af. Wanneer precies is afhankelijk van de certificatie datum. Maak hierover tijdig afspraken met je certificerende instelling. Onze tip is om de lopende certificatieperiode te gebruiken om de veranderingen stap voor stap in te voeren. 

Het aantal vragen waaraan moet worden voldaan is in alle drie de normvarianten verminderd:

VCA* VCA** VCA-P
23 verplichte vragen 27 verplichte vragen 33 verplichte vragen
0 variabele vragen 8 variabele vragen (*) 2 variabele vragen (*)

 

(*) Voor VCA** en VCA-P geldt dat de helft van de variabele vragen positief moet worden beantwoord voor certificering.

 

Nieuwe VCA is uitHet is nieuw dat certificerende instellingen verbeterpunten kunnen rapporteren ten opzichte van deze nieuwe norm. Daar waar aanpassingen nodig zijn om aan de doelstelling of de minimumeisen van een normaspect te voldoen kan de certificerende instelling verbeterpunten rapporteren. Bedrijven dienen in dit geval corrigerende maatregelen te treffen die bij de volgende audit worden beoordeeld. In de vorige versie van VCA was dit niet mogelijk en werden enkel afwijkingen gerapporteerd door certificeerders.

 

Inhoudelijke wijzigingen

 • Om aan te tonen dat medewerkers voldoende zijn opgeleid kunnen de diploma’s Basisveiligheid VCA en Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VOL-VCA ook via het Centraal Diplomaregister worden aangetoond
 • De risico’s van alle gangbare activiteiten dienen in een RI&E in kaart te zijn gebracht. Voorheen betrof dit enkel de risicovolle functies.
 • Het is een nieuwe eis dat minstens één Taak Risico Analyse (TRA) aanwezig moet zijn die niet ouder is dan één jaar (geen actuele TRA’s aantoonbaar hebben kan dus in theorie niet).
 • Nieuw is ook dat de controle op uitvoering LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) aantoonbaar moet zijn.
 • Alle eisen over veiligheidspaspoorten zijn ingetrokken.
 • Instructie geven over het VGM-projectplan aan alle medewerkers en medewerkers van onderaannemers is nu ook voor VCA* verplicht.
 • In geval er gewerkt wordt met anderstaligen dan dient er een communicatieplan te zijn om te waarborgen dat effectief over veiligheid kan worden gecommuniceerd.
 • Er is specifieker aangegeven waaraan de directiebeoordeling moet voldoen (input en output).
 • De beoordeling van leidinggevenden op VGM aspecten is een verplichte vraag geworden bij VCA-P.
 • De toolboxmeeting is terug van weggeweest in VCA* (was alleen voor VCA** verplicht). De volgende frequenties worden vereist.
  – VCA* 4 x per jaar
  – VCA** 10x per jaar
 • Er wordt ruimte geboden om toolboxmeetings op andere wijze te organiseren – bijvoorbeeld digitaal – met een onderbouwing en zolang minimaal de helft van het verplicht aantal toolboxmeetings in de vorm van een bijeenkomst plaatsvindt.
 • Een programma voor het beïnvloeden van VGM-bewustzijn en VGM-gedrag is verplicht voor VCA** (programma én voorbeelden van initiatieven dienen aantoonbaar te zijn).
 • In de gehele richtlijn wordt niet meer gesproken over de VGM functionaris op het project.
 • Het hoofdstuk over Milieuzorg (hoofdstuk 6 in de vorige norm) is volledig verwijderd. Taken en verantwoordelijkheden op milieugebied zijn samengevoegd in de functie van VGM-functionaris voor het bedrijf.
 • Tijdens werkplekinspecties dienen ook positieve bevindingen te worden meegenomen.
 • Werkplekinspecties mogen nu ook worden uitgevoerd door operationele medewerkers, onder leiding van operationeel leidinggevende.
 • De (operationele) directieleden dienen minimaal éénmaal per kwartaal deel te nemen aan een werkplekinspectie op locatie.
 • De structurele beoordeling van VGM-prestaties van regelmatig ingeschakelde onderaannemers is verplicht geworden voor VCA**.
 • Registratie en onderzoek van bijna-ongevallen en gevaarlijke handelingen is nu ook verplicht voor VCA*.

 

Meer informatie ValQWil je de kruisverwijzingstabel tussen de oude en de nieuwe VCA ontvangen? Vul dan onderstaand contactformulier in.

 


  de kruisverwijzigstabel ontvangendoor een adviseur gebeld worden over de veranderingen in VCA