Even een RIEminder

De risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) is de basis voor een goed werkend veiligheidsbeleid! Laten we er even vanuit gaan dat uw organisatie al beschikt over een goede RI&E. Is het dan tijd om achterover te zitten???

Het antwoord is: Nee…

De risicoinventarisatie en het opstellen van de RI&E is eigenlijk nog maar de eerste stap.

De RI&E levert in de eerste plaats een overzicht op van de in de organisatie aanwezige risico’s. Daarnaast biedt het handvatten om deze risico’s weg te nemen of deze naar een acceptabel niveau te verminderen, namelijk in de vorm van het plan van aanpak.

Juist met deze handvatten moet de organisatie aan de slag. Hieronder een paar aandachtspunten:

  • Gebruik het plan van aanpak om de aangegeven acties en verbeteringen uit te voeren;
  • Maak het plan van aanpak onderdeel van structureel werkoverleg;
  • Betrek zoveel mogelijk ook uitvoerende medewerkers bij het invoeren (en eventueel uitproberen) van veiligheidsmaatregelen.


Wanneer moet de RI&E in elk geval geactualiseerd worden?

Daarnaast is het verstandig om periodiek de beschreven activiteiten in de RI&E te evalueren. Met andere woorden: Is uw RI&E nog wel actueel?
Past u intussen andere machines toe? Zijn er nieuwe activiteiten of processen bijgekomen? Bent u verhuisd of is uw bedrijfspand flink uitgebreid? Heeft er een ongeval plaatsgevonden? Is er een wijziging in de wet- en regelgeving?
Is het antwoord op een van deze vragen ja, dan is het tijd om de RI&E weer eens goed tegen het licht te houden!


De Dynamische RI&E van ValQ biedt u de mogelijkheid om eenvoudig zelf uw RI&E aan te passen naar uw actuele werksituatie!