BrownPaperAudit

De reguliere interne audit is vooral een een-op-een gesprek. Een interview waarbij de auditor toetst of processen naar wens verlopen en zo op zoek gaat naar mogelijke verbetering. Maar het kan dus ook anders! Vooral voor processen waarin veel overdrachtsmomenten zitten en waar samenwerking binnen processen bepalend zijn voor succesvolle resultaten is de Brown Paper Audit uitermate geschikt.

De Brown Paper Audit

De Brown Paper Audit is een effectieve methode die eenvoudig toe te passen in binnen de bestaande auditcyclus. Specifiek voor procedures of processen met meerdere betrokkenen helpt de Brown Paper Audit met het verbeteren van samenwerking, het voorkomen van verspilling en het verhogen van (klant)waarde.

De Brown Paper Audit is een waardevolle aanvulling op reguliere interne audits. Het betrekt in grote mate de deelnemers bij het totale bedrijfsproces en helpt om gestructureerd te komen tot de aanpak van knelpunten. Het verschuift de focus van de audit van ‘controleren’ naar actief verbeteren.

Aan de slag met bruin papier…

Op een groot vel bruin papier wordt de audit in een aantal gestructureerde stappen voorbereid, uitgevoerd en vastgelegd. Deelnemers uit één procesketen gaan gezamenlijk aan de slag met het inzichtelijk maken van de werkelijkheid. Uiteraard gaan we verder dan ‘een middagje post-its’ plakken.  We zoomen in naar oorzaken, achtergronden en oplossingen van knelpunten. Het eindresultaat van de audit: duidelijk inzicht en overzicht van de verbeteracties naar prioriteit, risico en oplossend effect.

Samenwerking ValQ en BrownPaperAudit.nl

In samenwerking met BrownPaperAudit.nl begeleiden wij Brown Paper Audits en bieden we de mogelijkheid om tijdens een tweedaagse training de methode te leren, inclusief de vaardigheden om groepssessies te begeleiden. Wil je een snelle kennismaking met deze methode, meld je dan aan voor een van de inspiratieworkshops.