< terug naar Vaardigheden of Gedrag en verandering

Business Game

Ben jij samen met jouw team op zoek naar meer resultaat door betere samenwerking? Wil je samen nóg meer succesvolle prestaties leveren? Hier is de Business Game een uitstekend hulpmiddel voor. Zowel het team als de inviduen ontdekken tijdens een interactief spel waar de samenwerking beter kan en hoe er meer resultaat geboekt kan worden. Het team krijgt de opdracht om samen aan de slag te gaan met lego. In het spel plaatst de klant orders en het team produceert, controleert en levert legoproducten aan de klant. De Business Game is dus een weerspiegeling van hoe je in de praktijk samenwerkt.

Programma

Ook tijdens de Business Game is er sprake van tijdsdruk, procedures, controles en veel orders. Uiteraard geldt dat de klant koning is. De Business Game neemt ongeveer 4 uur in beslag. Het spel is geschikt om op eigen locatie toe te passen, mits er een grote ruimte aanwezig is zoals een kantine of vergaderzaal. Het team verkrijgt individueel en gezamenlijk inzicht in:

  • Hoe je meer en betere samenwerking kan realiseren.
  • Waar de quickwins voor het team te behalen zijn.
  • Hoe de onderlinge communicatie beter kan.
  • Hoe je meer succesvolle prestaties kunt leveren.

Rol van de trainer(s)
De trainer neemt tijdens de Business Game de rol aan van procesbegeleider. Hij/zij brengt de manier van samenwerken inzichtelijk voor zowel het team als de individuen. Vervolgens komt de trainer met de teamleden tot concrete realiseerbare verbeterafspraken.

Doelgroep
De Business Game is geschikt voor teams die op een leuke en interactieve wijze op zoek willen naar verbetering in de samenwerking. De teams kunnen bijvoorbeeld business teams, project teams of afdelingen zijn. Het spel is niet ontwikkeld voor een specifieke branche, opleidingsniveau of achtergrond.

Kosten
Bij 5 tot 7 deelnemers bedraagt de sessie € 850,- en wordt er één trainer ingezet. Indien hierbij gekozen wordt voor een tweede sessie op dezelfde dag, bedraagt deze tweede sessie € 500,-.

Bij 8 tot 12 deelnemers bedraagt de sessie € 1.350,- en worden er twee trainers ingezet. Indien hierbij gekozen wordt voor een tweede sessie op dezelfde dag, bedraagt deze tweede sessie € 1.000,-.

Wil je meer informatie over de Businessgame, vul hieronder je gegevens in