Digitale Instructie Tool (D!T)

In een wereld waarin specifieke eisen en werkwijzen steeds sneller veranderen, worstelen bedrijven vaak met vragen als: “Hoe houd ik medewerkers aantoonbaar op de hoogte?”, “Hoe bereik ik iedereen?” en “Hoe zorg ik ervoor dat iedereen de instructies begrijpt?” D!T is hier een uitstekend hulpmiddel voor.

De Digitale Instructietool D!T is een slimme aanvulling op bestaande methodes van kennisdeling. Gebruikmakend van het gratis platform van Google heeft ValQ een instructietool samengesteld waarmee elke medewerker individueel wordt bereikt.

Google Forms biedt de mogelijkheid om kennis te delen in de vorm van tekst, filmpjes en presentaties. Naast kennisdeling kunnen toetsvragen worden gesteld om na te gaan of de medewerker de stof daadwerkelijk tot zich heeft genomen en de essentie ervan heeft begrepen. Feedback wordt automatisch naar de gebruiker teruggekoppeld en er wordt een overzicht van de gehaalde resultaten gegenereerd.

De voordelen

  • Medewerkers kunnen op een willekeurig tijdstip de toetsvragen invullen.
  • Uitvoerders en chefmonteurs hoeven geen meeting te organiseren.
  • Kennis, motivatie en aandacht wordt aantoonbaar getoetst en inzichtelijk gemaakt.
  • Medewerkers kunnen hun vragen rechtsteeks stellen aan de instructeur of VGM functionaris.
  • Medewerkers kunnen aangesproken worden op hun testresultaat.
  • De tool draagt daadwerkelijk bij aan het verbeteren van de veiligheid binnen het bedrijf.

 

De aansluiting bij VCA

D!T maakt de aandacht voor VGM aantoonbaar door de resultaten van de individuele medewerker te monitoren. D!T voorziet niet in het organiseren van een bijeenkomst, maar levert door het inventariseren van vragen gerichte input hiervoor. Met deze input levert D!T bijdrage aan de interactie tussen operationele medewerkers en hun leidinggevenden. De input kan vervolgens worden behandeld tijdens reguliere (kwartaal)overleggen en tijdens toolboxmeetings.

Meer weten?
Ik vertel je graag alles over onze vaardigheidstrainingen, de specialismen en Valq producten die daar onderdeel van zijn.

Laatste nieuws