< terug naar Vaardigheden

Maatwerk training

Om het effect van training zo groot mogelijk te laten zijn is maatwerk onvermijdelijk. Ook in onze ‘standaard trainingen’ sluiten wij altijd aan bij de persoonlijke behoeftes van de deelnemers. Ons bureau heeft zich gespecialiseerd in maatwerkprogramma’s op diverse gebieden. In het verleden hebben wij programma’s ontwikkeld ten aanzien van:

 • Het inzichtelijk maken en wegnemen van vooroordelen tussen ‘uitvoering’ en ‘kantoor’ (binnen/buiten).
 • Het verbeteren van de onderlinge samenwerking.
 • Het betrekken van uitvoerende medewerkers bij het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen (bijvoorbeeld ten aanzien vankennisdeling, minder slijtage op materieel en minder brandstofgebruik).
 • De dialoog op gang brengen om veiligheidsgedrag bespreekbaar te maken.
 • Innovatie op gang brengen, door ideeën te genereren en de eerste acties te benoemen.
 • Veiligheidsdagen en de implementatie van Life Saving Rules.

Deze maatwerkprogramma’s zijn stuk voor stuk co-producties met onze opdrachtgevers. Wij zijn in staat om de onderliggende vragen bij elke doelstelling naar boven te halen. Vervolgens kijken we hier vanuit drie verschillende perspectieven naar om tot de juiste aanpak te komen. De perspectieven zijn:

 • Weten
  Weten de betrokken medewerkers waar het bedrijf naartoe wil en wat daarin van hen wordt verwacht? Is er voldoende inhoudelijke kennis en proceskennis aanwezig om de gewenste doelen te bereiken?
 • Kunnen
  Hierbij gaat het om de middelen en randvoorwaarden. Kunnen we invulling geven aan de gewenste verandering? Is er voldoende tijd, zijn de benodigde hulpmiddelen of systemen beschikbaar. Zo niet, dan moet daar eerst aan gewerkt worden.
 • Doen
  Doet iedereen ook wat ze moeten doen? Hier gaan veel veranderprocessen mis. Welk gedrag is nodig om de gewenste doelen te bereiken? De motivatie ontbreekt, of beter gezegd: er wordt te weinig sturing gegeven aan verandering. Hoe monitoren we of we op koers zitten en hoe vieren we successen?

Omdat het voor veel organisaties een worsteling is om scherp te formuleren wat het doel is en welke verandering daarbij nodig is, besteden wij veel aandacht aan het voortraject. De uitvoeringsvorm volgt daarna. Dit kunnen bijeenkomsten, trainingssessies, campagnes en andere begeleidingsvormen zijn. Of ons bureau de uitvoering van het programma verzorgt is ook geen vanzelfsprekendheid. Het belangrijkste is dat er een aanpak komt die aansluit bij de behoefte en de doelen.

Wil je dat we contact met je opnemen om de mogelijkheden voor een maatwerkprogramma te ontdekken? Vul dan onderstaand antwoordformulier in.