Management Review

Binnen de managementsystemen van ISO 9001, 14001 en 45001 wordt een managementreview gevraagd. Ook voor VCA is dit overigens het geval! In een managementreview doet de directie van de organisatie een uitspraak over het functioneren van het managementsysteem. Dit gebeurt aan de hand van een analyse van de output van het managementsysteem. Denk bijvoorbeeld aan afwijkingen, klachten en ongevallen. Maar ook aan terugkoppelingen van klanten, verbeterprojecten, auditresultaten, etc. Ook wordt gekeken hoe is gescoord op verschillende KPI’s en welke vervolgactie dit vraagt.

Begeleiding door ValQ
Wij kunnen u begeleiden bij het uitvoeren van een managementreview. Hierbij kunnen we ter voorbereiding de benodigde analyse voor u uitvoeren. Zo bereiden we de sessie voor en vervullen we de rol van procesbegeleider bij het doornemen van de output van het managementsysteem. Ook sparren we met u over de verbeteracties en doelstelllingen die nodig zijn om verbetering te realiseren. Uiteraard verzorgen we een overzichtelijke rapportage.