Proefaudit

Bent u bezig met het opzetten van een managementsysteem en er is een objectieve toets nodig om vast te stellen of het systeem werkt in de praktijk. Dan kunnen wij u helpen. In een proefaudit bepalen we waar uw organisatie staat in relatie tot een (certificeerbare) norm en/of ten opzichten van uw eigen managementsysteem. Onze adviseurs hebben ervaring met verschillende normen. Onder andere:
– ISO 9001
– ISO 45001 (voorheen OHSAS 18001)
– ISO 14001
– VCA*/**/Petrochemie
– Veiligheidsladder
– CO2 prestatieladder
– NEN-EN 1090 (lasnorm)
– Diverse BRL’s
– FSC
– Etc.

Neem contact met ons op en we stemmen met u af hoeveel tijd we nodig hebben voor het voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van een proefaudit.