Risicoinventarisatie- en evaluatie (RI&E)

De RI&E is een verplichting vanuit de arbeidsomstandigheden wet. Dat maakt het vaak een ‘moetje’. Wij zijn van mening dat de RI&E de basis vormt voor een goed Arbomanagementsysteem. Het is niet voor niets dat normen, zoals VCA en ISO 45001 eisen stelt aan hoe de RI&E opgesteld dient te worden. Daarnaast zijn wij van mening dat een RI&E een dynamisch instrument is om continu de arbeidsomstandigheden binnen organisaties te verbeteren.

 

ValQ heeft een mooie systematiek ontwikkeld: de Dynamische RI&E
De kracht van onze dynamische RI&E zit hem in een compleet andere aanpak. Het inventariseren van de risico’s begint in het primaire proces samen met de medewerkers. Geen stoffige “ja en nee” vragenlijsten, maar gewoon het gesprek met de medewerker voeren over zijn dagelijkse werk. Welke activiteiten voert hij uit en tegen welke risico’s loopt hij aan. Welke maatregelen zijn er voor hem getroffen en waar moet hij zijn aandacht bij houden. Wat kan er volgens hem nog verbeterd worden? Dat is de start van dynamiek in je RI&E; betrokkenheid van medewerkers.

We halen de RI&E uit de veiligheidskundige theorie en leggen het daar waar het hoort. Op de werkvloer!

Als je als organisatie nu VCA of OHSAS gecertificeerd wil zijn, onze systematiek is de manier om de RI&E geen stoffig dik boekwerk te laten zijn maar onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Door het betrekken van medewerkers bij het inventariseren van de risico’s wordt het geen “dingetje” van de KAM functionaris maar een verantwoordelijkheid van alle medewerkers van het bedrijf.