< terug naar Vaardigheden of Gedrag en verandering

Talent Motivatie Analyse (TMA)

Geef je talenten de ruimte, begin met ze te meten!

Medewerkers zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in het werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Om de organisatie en medewerkers goed op elkaar af te stemmen kan gebruik worden gemaakt van de Talent Motivatie Analyse of kortweg TMA. De TMA Talentenanalyse brengt 22 drijfveren, 44 talenten en 53 competenties in kaart. Dit maakt het een waardevol instrument voor werkgevers en hun (toekomstige) werknemers.

TMA Talentenanalyse

De kandidaten maken online een TMA Talentenanalyse. Hieruit volgt een heldere en herkenbare weergave van de talenten in de dimensies: emotionele balans, motieven, sociale talenten, beïnvloedende talenten, leidinggevende talenten en organisatorische talenten. De rapportage wordt door onze TMA-professional in een persoonlijk gesprek wordt toegelicht aan de kandidaat. Naast de drijfveren en talenten geeft het ook inzicht in het voorkeursgedrag van de kandidaat en krijgen ze handvatten om dit effectief in te zetten.

“De mondelinge toelichting op de rapportage had voor mij echt meerwaarde. Ik herkende veel van mezelf in de rapportgage terug en het gaf tegelijkertijd ook nieuwe inzichten. Door het bespreken van praktijksituaties met de TMA-professional en zijn adviezen heb ik nieuwe handvatten om mezelf nog beter te profileren.” Mark de Vos – laat IT teams plezierig presteren – Agile coach.

Positief

Het mooie van de TMA is dat alle uitkomsten goed zijn, het gaat tenslotte om het voorkeursgedrag van de kandidaat. De rapportage is op een positieve wijze geschreven en geeft adviezen over de ideale werkomgeving, leer- en ontwikkelstijl en aanleg voor competenties.

Matching

Het instrument wordt nog waardevoller als het uitgevoerd wordt op basis van een vooraf vastgesteld competentieprofiel. In dit competentieprofiel is het gewenste gedrag van de functie vastgelegd. Door de TMA Talentenanalyse zijn we nu in staat om een uitspraak te doen over de matching van de kandidaat met het profiel. Medewerkers staan veel meer in hun kracht als hun voorkeursgedrag en het gewenste gedrag veel overeenkomsten vertonen. Wij kunnen ondersteunen bij het opstellen van competentieprofielen, matchings- en ontwikkeladvies geven en ontwikkelgesprekken voeren met de kandidaat en zijn of haar leidinggevende.

Feedback

Naast het gewenst- en voorkeursgedrag bestaat er ook het getoond gedrag. Door het uitvoeren van de 90- of 360 feedback maken we inzichtelijk in welke mate het gewenste gedrag door de kandidaat getoond wordt. Dit maakt het een krachtig instrument, een mooie basis voor een persoonlijk ontwikkelplan.

bron: tma.nl

We zijn dagelijks betrokken bij de ontwikkeling van medewerkers en hun organisaties. Wij vinden de TMA een waardevol instrument om hierbij in te zetten, zowel voor (toekomstige) werknemers en hun werkgevers. De inzichten geven richting en handvatten die de ontwikkeling kunnen versnellen.

In welke situaties zetten onze relaties TMA’s in

 • selectie van personeel
 • start van een trainingsprogramma
 • bepalen van doorgroeimogelijkheden
 • oriëntatie bij carrièreswitch
 • ondersteuning bij ontwikkelgesprekken
 • het verbeteren van de onderlinge samenwerking
 • teamanalyses

De TMA-professional van ValQ kan hierbij op vele manieren ondersteunen.

Wil je meer informatie? Stuur ons een bericht!

  De TMA kan voor vele doeleinden ingezet worden en ValQ kan jullie hierin ondersteunen. Wil je meer weten over de mogelijkheden neem dan vrijblijvend contact met me op.

  Laatste nieuws