< terug naar Vaardigheden

Uitvoerder Centraal

Een goede uitvoerder doet meer dan alleen hard werken en sturen op techniek. Hij of zij vindt zijn/haar weg in een veelheid aan informatie, kan omgaan met de altijd aanwezige tijdsdruk en verenigt de verschillende belangen van diverse bouwpartners en onderaannemers zo goed mogelijk. In deze training sta jij centraal en ontwikkel je vaardigheden, die je helpen deze spilfunctie goed te vervullen. Dat komt je persoonlijke effectiviteit en de voortgang van het totale bouwproces ten goede.

Doel

Uitvoerders in de bouw helpen om zich staande te houden in een bouwwereld die steeds meer van hen vraagt. Dit gebeurt door op praktische wijze te trainen op de vaardigheden waarover een uitvoerder dient te beschikken.

Doelgroep

Uitvoerders in de bouw met enkele jaren praktijkervaring. Dit programma is vooral bedoeld voor puur technisch geschoolde medewerkers.

Onderwerpen

Vaardigheden op het gebied van tijd en informatie, management en samenwerking, communicatie en onderhandelingstechnieken, besluitvaardigheid, accuratesse en conflicthantering.

Programma

Zes cursusdagen, waarvan de eerste twee aaneengesloten met overnachting. De overige vier bijeenkomsten zijn trainingsdagen van een ochtend en een middag en worden met tussenliggende periodes van circa drie tot zes weken gehouden.

Groepsgrootte

Per groep nemen maximaal 10 personen deel.

Kosten

De kosten bedragen € 2.475,- exclusief BTW per deelnemer inclusief locatie- en cateringkosten.


    de brochure ontvangendeelnemen aan Uitvoerder Centraaleen medewerker van mijn organisatie aanmelden voor deelname


    Veel timmerlieden, monteurs en andere uitvoerenden groeien toe naar een rol als uitvoerder. Dan kan je niet alleen terugvallen op je technische kennis en ervaringen. De vaardigheden van de uitvoerder staan centraal in deze training. Ik help je graag verder!

    Laatste nieuws