Sustainability bij Van Merksteijn

Enkele maanden geleden zijn we een traject gestart om Van Merksteijn Steel gecertificeerd te krijgen voor Sustainability (ofwel: duurzaamheid). De uitkomst hiervan is dat onze opdrachtgever 2 nieuwe certificaten toegekend heeft gekregen, namelijk het Cares Sustainability certificaat en het BES 6001 Responsible Sourcing certificaat.

Goed bezig op het gebied van duurzaamheid

Dit alles wil niet alleen zeggen dat onze opdrachtgever goed bezig is op het gebied van duurzaamheid binnen haar processen, maar dat het ook als zodanig is erkend door de certificerende instantie. Het nastreven en managen van duurzaamheid binnen Van Merksteijn wordt gedaan aan de hand van de zogenaamde “3 poten” waarop het duurzaamheidsmanagement rust, te weten: People, Planet en Profit.

  • Bij People moet gedacht worden aan arbeidsomstandigheden in de breedste zin van het woord: correcte lonen betalen, geen gebruik maken van kinderarbeid of gedwongen arbeid, een veilige werkomgeving, enzovoorts.
  • Het onderdeel Planet betreft het managen van zaken die ervoor zorgen dat we optimaal en langdurig kunnen genieten van een schone en duurzame planeet. Denk hierbij aan reductie van energieverbruik, beperkte NOX-uitstoot en recycling van materialen.
  • Profit, ten slotte, heeft betrekking op eerlijk en transparant zaken doen waarbij normen en waarden centraal staan.

BES 6001 certificaat voor verantwoord inkopen

Hiernaast heeft Van Merksteijn het BES 6001 certificaat voor verantwoord inkopen behaald. Dit certificaat geeft aan dat inkoop gedaan wordt bij partijen waar milieu, mensenrechten, et cetera gerespecteerd worden.