TeamTooling in de praktijk

Dennis van den Enk, Bedrijfsleider Nijhof Installatietechniek

Vertelt over zijn ervaringen met het trainingsprogramma TeamTooling.

Hoe kan ik mijn invloed bij organisatieontwikkeling vergroten?

Dennis is al ruim 20 jaar werkzaam bij Nijhof Installatietechniek waarvan de laatste anderhalf jaar in de functie van bedrijfsleider. “Onze organisatie ontwikkelt zich continu en daar ben ik veelal bij betrokken. Ik heb voor het trainingsprogramma TeamTooling gekozen omdat ik benieuwd was hoe ik mijn invloed op deze ontwikkelingen kan vergroten.”

Mijn ervaring in de training

“Na een persoonlijk intakegesprek waarin we mijn wensen en ontwikkelpunten besproken hebben ben ik gestart met de training. De eerste 2 aaneengesloten dagen waren best pittig. We hebben meerdere teamopdrachten uitgevoerd en geleerd hoe je deze kan evalueren. Naast teamwork gaat het natuurlijk ook over jezelf, het gaat om de invloed die jij uit kan oefenen. Het waren interessante dagen met uitdagingen op zowel team en persoonlijk vlak. Bijzonder om te zien hoe je in korte tijd nieuwe mensen echt goed leert kennen.”

“De overige trainingsdagen waren gebouwd rondom je individuele praktijkopdracht. Deze opdracht liep als een rode draad door de training heen. Er wordt van je verwacht dat je concrete verbeteringen signaleert, adviseert en implementeert. Het betrekken en activeren van de juiste mensen is hierbij van groot belang. Tijdens het trainingsprogramma werk je aan je vaardigheden die je nodig hebt om deze veranderingen te kunnen realiseren. Als je wil kan je ook gebruik maken van een tweetal individuele coaching sessies.”

Verbeteringen met mijn team

“Ik heb de training afgesloten met een presentatie over de verbeterplannen die ik heb binnen Nijhof. De aanwezigen sloten direct aan en we hebben gebrainstormd over de vervolgstappen. De visie en doelen van Nijhof zijn helemaal duidelijk maar wij hebben nu een vertaalslag gemaakt naar de doelen voor het bedrijfsbureau en het projectteam. Hier gaan wij de aankomende tijd op sturen!”

Mijn persoonlijke opbrengst

“Het was voor mij een eyeopener om meer van de kracht van de persoon uit te gaan bij het samenwerken dan van de vaste protocollen en “doen-we-altijd-al-zo” principes. Vanuit dit principe ben ik naar de samenwerking in het team gaan kijken. Het voorstel om gezamenlijk een visie en doelen vast te gaan stellen voor het gehele projectteam werd enthousiast ontvangen en daar zijn we mee aan de slag. Qua persoonlijke ontwikkelpunten hebben naast bovenstaande, vooral de verschillende gesprekstechnieken, die besproken en geoefend zijn, mij geholpen om gesprekken beter te sturen en het beoogde resultaat uit de gesprekken te halen.    de brochure ontvangendeelnemen aan TeamToolingeen medewerker van mijn organisatie aanmelden voor deelname