Trede 3 op de Veiligheidsladder

Van Rens Mobiliteit heeft trede drie van de veiligheidsladder bereikt. De Veiligheidsladder bestaat uit vijf ‘treden’ waarop voor achttien verschillende thema’s wordt aangegeven hoe een organisatie omgaat met veiligheid. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties, waardoor minder incidenten ontstaan. Dit gebeurt door alle medewerkers bewust te maken van hun gevoel voor veiligheid, zodat zij het zelf belangrijk vinden hun houding en gedrag hierop aan te passen.

Ons werk brengt veiligheidsrisico’s met zich mee, voor onszelf en voor onze omgeving. Daarom hebben wij een actief veiligheidsbeleid. Het bereiken van de derde trede op de veiligheidsladder is hier een mooie bevestiging van. Zeker ook omdat we de eerste zijn in onze branche die dit certificaat behaald heeft. Maar we willen meer. Het komende jaar richten we ons daarom nóg sterker op veiligheid met als doel het behalen van de vierde trede op de veiligheidsladder want het is onze overtuiging dat niets wat wij doen het waard is om gewond te raken.
– Robert van Diessen, directeur Van Rens mobiliteit

ValQ heeft Van Rens Mobiliteit de afgelopen jaren op verschillende manieren ondersteund om de veiligheid en het veiligheidsgedrag van medewerkers positief te beïnvloeden. Dit hebben we vooral gedaan door leidinggevenden en operationele medewerkers inspraak te geven en door te trainen op het bespreekbaar maken van gedrag. Met elkaar hebben we zeven heldere regels bepaald en ingevoerd. Deze regels helpen om met elkaar scherp te blijven in het streven naar veiligheid op de werkplek.

Veiligheidsbewustzijn veiligheidsladder

 

We feliciteren alle medewerkers van Van Rens Mobiliteit met het behalen van het Trede 3 certificaat Veiligheidsladder. Op naar trede 4!

 

Meer informatie ValQWil je meer informatie over onze ondersteuningsmogelijkheden ten aanzien van veiligheidsbewustzijn en -gedrag? Neem dan contact met ons op via onderstaand antwoordformulier…