ValQ doet weer mee aan de Week van de RI&E

De RI&E is een verplichting vanuit de arbeidsomstandigheden wet. Dat maakt het voor veel bedrijven een ‘moetje’. Wij zijn van mening dat de RI&E de basis vormt voor een goed Arbomanagementsysteem. Het is niet voor niets dat normen zoals VCA en ISO 45001(Voorheen OHSAS 18001) eisen stellen aan hoe de RI&E opgesteld dient te worden.

Wij zien in de praktijk dat bij veel bedrijven de RI&E een statisch document is dat eens in de zoveel tijd (in elk geval na drie jaar) wordt bijgewerkt. In veel gevallen wordt een RI&E na drie jaar zelfs volledig opnieuw uitgevoerd, terwijl de werkwijzen in het bedrijf niet drastisch zijn veranderd of onveiliger zijn geworden. De vraag die dit bij ons oproept is:

Draagt jouw RI&E actief bij aan veilig werken?

Het is onze visie dat een RI&E een dynamisch instrument moet zijn om continu de arbeidsomstandigheden binnen organisaties te beheersen en verbeteren. Pas als de RI&E meebeweegt met de processen en ontwikkelingen van het bedrijf ontstaat er een fundament dat de veiligheid echt verhoogt.

Ook dit jaar doen wij weer mee aan de Week van de RI&E. Tijdens de gehele week bieden we net als voorgaande jaren een gratis telefonische vraagbaak aan van 8:00 tot 10:00 uur. Daarnaast bieden we een interessante workshop aan over het dynamische maken van je RI&E waarbij we je een inkijkje geven in Bluebird. Het nieuwe digitale instrument dat wij momenteel ontwikkelen.