Het outsourcen van KAM-coördinatie

KAM-coördinatie, een zaak voor professionals! 

De tijd dat de KAM-coördinatie een administratieve nevenfunctie was, is toch echt wel voorbij. De vraagstukken op het gebied van Kwaliteit-, Arbo- en Milieuzorg worden complexer en hebben meer impact op de bedrijfsvoering dan voorheen … tenminste als je het goed wil organiseren en als je er echt profijt van wil hebben. 

Waar we in het verleden nog wel eens zagen dat KAM geassocieerd werd met procedures en documenten zien we meer en meer de verschuiving naar verbeteren niet omdat het moet, maar omdat je dat wil. Maar zeker ook toenemende aandacht voor houding en gedrag, de mens maakt per slot van rekening het verschil! Een goed voorbeeld is de opkomst van de Safety Culture Ladder. Bij deze certificering gaat het niet om het aantonen dat je het op documentniveau goed georganiseerd hebt maar om wat je ervan terugziet in de dagelijkse operatie en de beleving van de medewerkers. 

Om mee te kunnen gaan in deze tendens is het van groot belang dat de KAM-coördinatie als een taak voor professionals gezien wordt. Het vraagt meer kennis en vaardigheden op het gebied van organisatie-, cultuur- en gedragsverandering naast de specifieke inhoudelijke KAM-kennis. Onze KAM-adviseurs opereren en adviseren veel verschillende organisaties binnen de bouw en de industrie. Hun kennis en kunde sluit aan bij de wensen van onze opdrachtgevers, daarnaast hebben ze korte lijntjes met interne en externe specialisten op het gebied van gedragsverandering en vaardigheden. Binnen het MKB zien wij steeds vaker dat bedrijven ervoor kiezen om dit specialisme in te vullen met externe deskundigen; outsourcen van KAM-coördinatie. De frisse blik is gewaarborgd, de kennis en kunde is altijd op peil en de ingehuurde KAM-coördinator kan zich helemaal richten op het gewenste KAM-resultaat.

Hoe gaan wij te werk?

In een kennismakingsgesprek bepalen we samen met een opdrachtgever welk ondersteuningsvraagstuk er ligt en wat onze toegevoegde waarde gaat zijn. Vervolgens stellen we een functieomschrijving op inclusief de benodigde competenties en kwalificaties zodat we een geschikte adviseur kunnen selecteren. Zo maken we de ondersteuning op maat, flexibel en naar volle tevredenheid van onze opdrachtgevers.  

Klik hier als u meer over de voordelen van onze aanpak wilt weten of vraag een leaflet aan met meer informatie.